Birgitta Bäckström Barnvisor Läromedel Barnkör TonArt

         

                 

 

Här lägger jag in en del egna lektionstips av olika slag för sv, no, mu m.m. för F-3, sådant som jag jobbat med och sparat i min hårddisk.Kanske några tips som passar dig? Du får gärna kopiera och använda materialet fritt.